Սեմինարներ և քննարկումներ

Նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանում մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառում հասարակության իրազեկման բարձրացմանը, IPRC-ին կազմակերպում և անցկացնում է տարբեր սեմինարներ և կլոր սեղան քննարկումներ:

IPRC-ին կարող է նաև կազմակերպել նման սեմինարներ և կլոր սեղան քննարկումներ այլ կազմակերպությունների և անհատների խնդրանքով, եթե դրանք համապատասխանում են IPRC-ի նպատակներին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել IPRC: